Galerija foto / video

Galerija foto / video

Sve fotografije i video zapisi su profesionalno snimljeni sa isključivo našim taktilnim prizvodima i autorsko su pravo firme Dizajnbiro-TAKTIL. Fotografisanje izvršio foto centar FOKUS Novi Sad.

Zabranjeno je fotografije i video zapise pruzimati i koristiti bez prethodne saglasnosti Dizajnbiro-TAKTIL.

Zabranjeno je fotografije i video zapise preuzimati i koristiti u komercijalne svrhe tj. za reklamiranje i prezentaciju sličnih prizvoda.

Svaka zloupotreba i nedozvoljeno korišćenje istih povlači odgovornost i biće sankcionisana na osnovu zakonskih propisa, kao i krivičnu odgovornost za falsifikovanje prezentovane dokumentacije.

Objavljene foto-kopije .pdf dokumenta nisu zvanični dokumenti i ne smeju se umnožavati.

Certifikati i Klasifikacije važe samo kao celina, sa originalnim pečatom i suvim žigom na dokumentima.

Overene kopije se dobijaju, kao celina, i uvid u Originale Certifikata, kao i uvid u Originale Klasifikacije materijala, samo uz ugovoren posao.

  • Sve
  • Orijentacioni planovi
  • Oznake na vratima
  • Spoljne - Taktilne staze aluminijumske
  • Unutrašnje - Taktilne staze gumene
  • Oznake pristupačnosti