Unutrašnje, Taktilne staze - gumene

Unutrašnje, Taktilne staze - gumene

Taktilne staze za unutrašnje prostore izrađujemo od presovane vulkanizirane gume propisane širine 40cm, antiklizne su i izrađuju se u dve različite taktilne površine, preporučene Pravilnikom. Služe za samostalno kretanje slepih i slabovidih lica po unutrašnjosti objekta. Pružaju potpunu signalizaciju, za samostalno kretanje, slepim i slabovidim licima putem belog štapa i dodira nogama prilikom hodanja po njima.Razlikujemo taktilne staze sa:

  • reljefom taktilnih linija, to su staze VODILJE. Njihova svrha je da usmeravaju slepa i slabovida lica po pravcima kretanja prema željenom prostoru u objektu.
  • Vodilja - Taktilna površina
  • reljefom taktilnih krugova, to su UPOZORAVAJUĆE staze. Njihova svrha je da upozoravaju slepa i slabovida lica o početku signalizacije, skretanju, menjanju pravca, raskrsnici, skretanju ka ulazu u druge prostorije, nailazak na orijentacioni plan... i na kraju prestanak signalizacije. Što slepom i slabovidom licu pruža informaciju da je došo do nekog ulaza u prostoriju, lifta, stepeništa i sl.
  • Upozoravajuća - Taktilna poršina

Važno je napomenuti da je reljefni dizajn tj. taktilna površina kod unutrašnjih i spoljnih staza projektovana da bude identična. Sve dimenzije: širina staze, širina linija, razmak linija, visina, prečnik krugova, razmak i raspored krugova su identični kod unutrašnjih i spoljnih staza, tako da slepa lica imaju identičnu signalizaciju kako spolja tako i u unutrašnjosti objekta. Razliku mogu osetiti jedino po tvrdoći i zvuku materijala: guma – metal.

Unutrašnje taktilne staze se mogu izrađivati u više nijansi – boja, kako bi se razlikovale u odnosu na podlogu tj. pod prostora gde su postavljene.

Gumu vulkaniziramo iz dve različite gumene smeše:

  • Standard – je blend prirodnih i veštačkih kaučuka.
  • Vatro-ortpornu tj. teško gorivi materijal u klasifikaciji Bfl-s1.

Prema EU standardu materijali koji su klasifikovani u navedenu kategoriju spadaju u teško gorive materijale.

Klasifikacija materijala po ponašanju u požaru po SRPS EN 13501-1.

U oba slučaja gumenim smešama su pridodati ingredijenti: bela punila, ulja, parafin, omekšivači, sredstva protiv starenja, UV otpornosti, vulkanizacije...

Mehaničke osobine su kod obe varijante sledeće: tvrdoća 70±5ShA, odgovarajuće prekidne jačine, izduženja, otporne na cepanje, otporne na habanje i izuzetne odbojne elastičnosti... sa ovakvim ispitanim osobinama dajemo garanciju od 10 godina u uslovima normalne eksploatacije.

Održavaju se standardnim sredstvima higijene koja se razblažuju i čiste vodom.

Montiraju se na pod lepljenjem. Koristi se lepak Sintelan - Elapren780.