Taktilni proizvodi

Prva upoznavanja sa Pravilnikom o pristupačnosti objektima za lica sa posebnim potrebama, su ukazala na ozbiljnost i potrebu da se urade taktilni proizvodi koji će biti funkcionalni, usaglašeni sa Pravilnicima iz regiona, lako ugradivi, postojani u eksploataciji i estetski prihvatljivi. U tome se i uspelo. O čemu svedoče mnoga priznanja i reference koje su dosad urađene.

Važno je napomenuti da su svi proizvodi: taktilne staze (spoljne, unutrašnje), orijentacioni planovi, oznake na vratima i oznake pristupačnosti zapravo jedenistveni sklop kompletne informatike i signalizacije obuhvaćene Pravilnicima o prilagođavanju objekata za lica sa posebnim potrebama. Orijentacioni planovi služe za informisanje o rasporedu prostorija i njihovoj nameni, taktilne staze služe za nezavisno kretanje slepih i slabovidih lica kroz objekat na osnovu orijentacionog plana, oznake na vratima sa Brajevim pismom pomažu da se osoba informiše dokle je stigla u kretanju kao i da li je došla do svog željenog odredišta u objektu. Oznake pristupačnosti pružaju informacije o prilagođenosti pojedinih delova objekta određenim kategorijama lica sa posebnim potrebama (slepa lica, gluhonema lica, nepokretna lica u invalidskim kolicima, stare osobe, trudnice itd...).

dizajner Vladan Marković

REFERENCE

Objekati sa našim ugrađenim taktilnim proizvodima: U realizaciji sa izvođačem:
Dom zdravlja - PLJEVLJA TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
Dom zdravlja Dr Niko Labović, BERANE Služba izabranog doktora za žene VUKOTIĆ TREJD doo PODGORICA
Dom zdravlja - BERANE TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
Opšta bolnica - BERANE TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
Specijalizovana bolnica - BREZOVIK LIPA-ING doo Cetinje
Filološki fakultet - NIKŠIĆ LD GRADNJA doo Nikšić
Pravni fakultet - PODGORICA LD GRADNJA doo Nikšić
Filološki fakultet - NIKŠIĆ LD GRADNJA doo Nikšić
Fakultet političkih nauka- PODGORICA LD GRADNJA doo Nikšić
Ministarstvo finansija - Podgorica BOMBETON doo Podgorica
Narodni muzej Leskovac Okružna organizacija Saveza slepih Leskovac
Škola sa domom učenika "Bubanj" Niš
Autobuska stanica N. Beograd - Blok 42 BAUWESEN doo Lazarevac
JU OŠ „HARMANI 2“ Bihać „DOLA“ D.O.O. CAZIN
JU OŠ „CAZIN II“ Cazin „DOLA“ D.O.O. CAZIN
Dječiji vrtić i jaslice - TUZI EUROZOX d.o.o. Danilovgrad
OŠ "Ljupče Španac" – BELA PALANKA EDUKALIS d.o.o. - BEOGRAD
Centar za sicijalni rad - ALEKSINAC .R. "ČEMERNIK GRADNJA" - Žitkovac
Direkcija PIO FOND, Aleksandra Kostića 9. BEOGRAD Dizajnbiro- TAKTIL, Priboj. Projektovanje, izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
Gradska uprava, Omladinska 1, SMEDEREVO Dizajnbiro-TAKTIL, Priboj. Projektovanje, izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.